Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Wsi Radomskiej

Kolorowy pasek
Wstęp deklaracji
 
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony https://muzeum-radom.bip.net oraz https://muzeum-radom.pl.
 
Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 1 listopada 2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 czerwca 2020 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-06-24.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, numer telefonu 48 332-92-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania bedzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niz 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępnosci cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu znajdujące się przy ul. Stawowej, dojazd od ul. Krychnowickiej dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim kasa biletowa, kawiarenka oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze, szerokość drzwi ogólnodostępnych wynosi 90 cm. Pomieszczenia są bez progów.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Nie dotyczy.

3. Opis dostosowań, na przyklad pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie ekspozycji zachowany jest ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych, ponadto w wielu miejscach znajdują się ławki i punkty wypoczynkowe, gdzie turysta może dpocząć, co jest szczególnie ważne w przypadku osób niepełnosprawnych. Przygotowano również ruchome, drewniane pochylnie po których niepełnosprawny ruchowo może dostać się do wybranych obiektów (pracownicy muzeum o wizycie osób z dysfunkcją ruchu muszą być wcześniej poinformowani). Dla osób z dysfunkcją wzroku istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu (iPoda) wraz z nagraną audiodeskrypcją dotyczącą zwiedzanych obiektów. Topografia skansenu nie jest przystosowana do samodzielnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich - wymagana jest osoba wspomagająca. Przewodnicy muzealni dostosowują program oprowadzania do indywidualnych potrzeb grupy. W kościele pw. Świętej Doroty z Wolanowa z myślą o zwiedzających niepełnosprawnych, została wykonana składana rampa dla wózków, którą na żądanie można zainstalować w wejściu bocznym.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepelnosprawnych.

Na terenie muzealnego parkingu wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające ustawienie samochodu osobowego i wystawienie wózka inwalidzkiego. Miejsca te są oznakowane znakami poziomymi i pionowymi, usytuowane są w bliskiej odległości od kasy biletowej. O miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych informujemy na naszej stronie internetowej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu nie ma przeszkód wprowadzenia psa przewodnika posiadającego certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

6. Infomacja o możliwości skorzystania z tlumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Strona internetowa

Strona internetowa jest przystosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Znajduje się na niej opcja ułatwionego dostępu w postaci alternatywnego sposobu przedstawienia informacji przekazanej za pomoca koloru. Strona zawiera audiodeskrypcje dotyczące dużej częsci ekspozycji, możliwe do odtworzenia w przeglądarce internetowej lub odtwarzaczu mp3.

Aplikacje mobilne

Aplikacja Muzeum Wsi Radomskiej w sklepie Google Play.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij